Các b cho mình hỏi về hộ chiếu và vida với.......................?

sự khác nhau giữa vida và hộ chiếu là gì?tại sao có hộ chiếu rồi mà vẫn cần làm vida?đi 1 số nước như lào hay câmpuchi thì chỉ cần hộ chiếu, còn đi các nước khác thì phải làm vida. vẫy ở những nươc cần làm vida thì có cần làm hộ chiếu k?
1 câu trả lời 1