Ai muon lam Parmesan cheese?

lam thu duoc thì lam ban thủ cong đáy lam phô mai [fromage] bao tủ bò con, đem rua sach, cat mieng, ngam vào nuoc muói, cong voi chut dấm de lam giam nong độ pH ngam suot dem cho toi vai ngày, dem ra dung vai loc.chat nuoc nay duoc dung de lam đac sũa de lam fromage. 1 gram cua nuoc nay dung cho 2 toi 4 lit... hiển thị thêm lam thu duoc thì lam ban
thủ cong đáy
lam phô mai [fromage]
bao tủ bò con, đem rua sach, cat mieng, ngam vào nuoc muói, cong voi chut dấm de lam giam nong độ pH
ngam suot dem cho toi vai ngày, dem ra dung vai loc.chat nuoc nay duoc dung de lam đac sũa de lam fromage. 1 gram cua nuoc nay dung cho 2 toi 4 lit sua.
sũa dun soi de nguoi, cho mot hop sua chua [phai thủ truoc de biet sua chua còn tot], ủ mot giò.
cho nuoc dịch vị bao tủ bò vào
tron deu
ủ mot gio 30 fut'
luc nay sua đong lai tung khoi
de yen trong 10 fut
tang nhiet de cua fromage len 120 do F, co the ngam trong nuoc nong.120 deo F la nong bang nuoc nguoi Nhat dùng de tam. đu de ban thay nong, nhung da khong bị bong, chỉ ủng đỏ len, khi ra ngaoi da lai het đỏ]
quay nhung khoi fromage nay cho không dinh vao nhau.
tiep tuc giu cheese o nhiet do nay trong 1/2 giò. luc nay no da bat dau chac lai. tung cục.
dung vai loc nuoc ra khoi cheese, nuoc này dùng lam banh.
boc no trong vai, cho vào khuon, ep nang 10 pounds anh. [coi may cuc tạ. tay thì biet no nang bao nhieu]
ep 1/2 giò
lay no ra khoi khuon, lat no up lai, ep 25 pounds 1/2 giò
lat no lan nũa, roi ep tiep 12 giò
chuan bi nuoc muoi đe ngam nó
đay la dung luong theo anh, ban can doi ra theo phap, hay cu the mà theo
1 cup[loai 8 fluid ounces] ruoi muoi, pha trong mot quart nuoc.
thả ngam no trong nuóc muoi cho ngập 30 giò
đem ra dung khan sach lau khô ráo
cho vào tủ lanh, giu trong 5 tháng, dung vay làm Parmesan lau la.
trong vài tuan dau thì lat no mat tren xuong duoi, cach mot ngay lật một lạn.
sau đò giam xuong, lat mot tuan mot lan
sau khi cho no vào tủ lanh duoc hai ngay, thi up no bang mot cai to thuy tinh. xem chung co reu mọc, neu co thi khoet bỏ chõ đó đi.
sau nam thang thi bat dau cat mieng , mai vụn roi dùng, cang de lau cang tang huong vị.
2 câu trả lời 2