Làm sao để bỏ bớt Win?

hiện là em đang cài 2 bản win7 song song nhau (1cái ổ C, cái kia ổ E). bây giờ em muốn bỏ cái win7 bên ổ C thì làm sao? tức là em muốn unitall cái Win7 trên ổ C, xài cái Win7 trên ổ E thoy thì làm sao bây giờ ?
1 câu trả lời 1