Sao mình không mặc định được font chữ ?

Mình dùng word 2007, muốn mặc định Font chữ time new roman, cỡ 14, mình đã thử ở mục font rồi Defaut nhưng lần sau vào lại là font khác, làm tn bây giờ các bạn ?
2 câu trả lời 2