Vàng, ti vi, tủ lạnh, quạt trần, ổn áp ... bán đê... đê... đê...?

2 câu trả lời 2