Kẻ xóa câu hỏi và câu trả lời mà các bạn đang thắc mắc, đó chính là....?

Mấy kẻ đang quản lý trang wed này. Hiện tại, ngay trong lúc này, số câu hỏi của mình đang giảm dần từng câu một... các bạn có thể vào trang cá nhân của mình rồi Refresh mỗi 5 giây, sẽ thấy số câu hỏi giảm dần. Những câu hỏi cách đây 5 tháng, 8 tháng cũng đang dần bị xóa hết. Mặc dù mình đã đóng hết câu hỏi lại ,... hiển thị thêm Mấy kẻ đang quản lý trang wed này. Hiện tại, ngay trong lúc này, số câu hỏi của mình đang giảm dần từng câu một... các bạn có thể vào trang cá nhân của mình rồi Refresh mỗi 5 giây, sẽ thấy số câu hỏi giảm dần. Những câu hỏi cách đây 5 tháng, 8 tháng cũng đang dần bị xóa hết. Mặc dù mình đã đóng hết câu hỏi lại , chỉ có mình đọc được thôi.
Và chỉ có 1 kẻ nữa có thể xem được, các bạn đã biết là ai rồi đấy.
Nhưng ko sao, nếu hắn thích thì mình sẽ chiều vô tư !
11 câu trả lời 11