Co phai google dang tàn dần?

co ai bị the ko, rat nhieu links cua google , ve toan và khoa hoc, bi redirect đi sang thuong mãi, búc xúc, búc xúc quá.
co cach nao khong bị. nhung tay thuong mai giut link?
2 câu trả lời 2