Mình cảm thấy học để có điểm, ko bằng học để có kiến thức?

học để có điểm, hoặc người ta học để đối phó với thầy cô, có người học để cho mình lên học sinh khá giỏi, hoặc có người, học để so đo thành tích, ai có số điểm cao, hơn, có người học chỉ nói trong lí thuyết mà ko bít cái gì, học như vậy ko bao giờ giỏi đc Rồi sau này lên lớp, và hỏi lại những kiến thức lớp trước... hiển thị thêm học để có điểm, hoặc người ta học để đối phó với thầy cô, có người học để cho mình lên học sinh khá giỏi, hoặc có người, học để so đo thành tích, ai có số điểm cao, hơn, có người học chỉ nói trong lí thuyết mà ko bít cái gì, học như vậy ko bao giờ giỏi đc
Rồi sau này lên lớp, và hỏi lại những kiến thức lớp trước họ quên, họ lãng quên đi những kiến thức hồi lớp trước của mình , mà ko bít nhờ lớp thấp nó sẽ bổ trợ cho việc thi tốt nghiệp, học vậy cho dù cố gắng ko bao h giỏi
1 học sinh giỏi,ko phải siêng năng học mà học giỏi, mà quan trọng họ biết cách học, những kiến thức từ lớp cũ, là nền tảng cho lớp mới, và sau này, cộng thêm sự đam mê nhiệt huyết
học như cưởi nghựa xem hoa ko phải là học, máy bạn cảm thấy thế nào về câu hỏi của mình
18 câu trả lời 18