Tại sao mình không không định dạng được chữ?

Trước đây mình dùng máy tính của mình lúc đó mình có cài vietkey thì nó định dạng được chữ,bây giờ không may mình cài lại win nên cũng quên mất lại delete vietkey đi thế là mất thế là mở các bài báo cáo của các bạn chẳng đọc được chữ nào vì chữ không ra chữ,cho mình hỏi bây giờ phải download cái vietkey nào thì... hiển thị thêm Trước đây mình dùng máy tính của mình lúc đó mình có cài vietkey thì nó định dạng được chữ,bây giờ không may mình cài lại win nên cũng quên mất lại delete vietkey đi thế là mất thế là mở các bài báo cáo của các bạn chẳng đọc được chữ nào vì chữ không ra chữ,cho mình hỏi bây giờ phải download cái vietkey nào thì mới giống cái như trước được,vì mình down mấy cái về toàn không được,chỉ vì nhiều cái vietkey quá.các bạn cho mình link nhá.mình cám ơn trước
4 câu trả lời 4