Cách kiểm tra main máy tính laptop?

Mình đang muốn biết máy tính mình dùng main gì,các bạn chi mình biết cách kiểm tra main,phải thao tác thế nào vui lòng hỗ trợ mình và hướng dẫn mình nhá.mình đang dùng laptop win 7 hãng dell 15r.và cho mình hỏi thêm dòng máy của mình có cài được winxp không,vì dòng máy này em mua thì không có đĩa main.vui lòng chỉ... hiển thị thêm Mình đang muốn biết máy tính mình dùng main gì,các bạn chi mình biết cách kiểm tra main,phải thao tác thế nào vui lòng hỗ trợ mình và hướng dẫn mình nhá.mình đang dùng laptop win 7 hãng dell 15r.và cho mình hỏi thêm dòng máy của mình có cài được winxp không,vì dòng máy này em mua thì không có đĩa main.vui lòng chỉ ráo em.xin cảm ơn
1 câu trả lời 1