Ai giup mjnh voj: Ke lai cho bo me nghe 1 cau chuyen cam dong hay cuoi ma em da chung kien ( nhah sag mạ nop )?

tường thuât lại hay kể 1 câu chuyện cười zậy? ai bik ko?
1 câu trả lời 1