Cac ban cho hoi chuyen tinh cam chut nghen??? please help me!!!?

Tôi có thich một người đã làm quen đượcc với bạn ấy. Nhuwng nghĩ rằng người ta không thích mình nên định thôi nhưng hồi tối tôi có nt cho bạn ấy. Và tôi không biết thế này có nghĩa la sao ...tôi bảo la muốn nói với bạn ấy điều này. bạn ấy hỏi việc gì. nhưng tôi bảo thôi đê sau này noi có kết quả hơn vậy. bạn ấy... hiển thị thêm Tôi có thich một người đã làm quen đượcc với bạn ấy. Nhuwng nghĩ rằng người ta không thích mình nên định thôi nhưng hồi tối tôi có nt cho bạn ấy. Và tôi không biết thế này có nghĩa la sao
...tôi bảo la muốn nói với bạn ấy điều này. bạn ấy hỏi việc gì. nhưng tôi bảo thôi đê sau này noi có kết quả hơn vậy. bạn ấy hỏi ý là sao. Tôi nói đã bảo để sau mà, rôi tôi nói hun trộm bạn ấy một cái(kissss lun ko đợi bạn ấy trả lời, hjhj thĩ ma đợi gì, có vẻ hơi lỗ mãn quá ha), bạn ấy bảo zô ziên, bj điên ak( nguyên văn là thế), rồi tôi ns giỡn mà, tôi bảo ma bận rầy cho tôi quan tâm với nha,đê tập quan tâm ng khac thôi mà,hj; bạn ấy nói khong cần lấy bạn ấy ra làm thi nghiệm ha, tôi ns la muôn quan tâm thật sự ak chịu không, bạn ấy bảo không, tôi nói không thật đó hả, buồn ghê, bạn ấy nói không là không, tôi thấy thế nên nói giỡn mà gay ghét thế,thế thi nc cũng được, hj; bạn ấy không trả lời lại luôn, rồi tôi nt hỏi ngủ ùj hả, good night(chứ biết nói gì giờ)
cho tôi hỏi có phải bạn ây thất vong khi tôi ns là giỡn hay không
làm ơn phân tich gium cái
thank
nếu có nhiệt tinh thi liên hệ blackhole_milkyway@yhoo
8 câu trả lời 8