Thích quá xá........ai cũng thích tui hả?

@ken: thế cả thôi.
Nếu cưới ông cũng BD?
9 câu trả lời 9