Trong toán khi nào dùng dấu ngoặc tròn,khi nào dùng dấu ngoặc vuông mọi người........?

Cứ bị lộn hai cái này,mất bao nhiêu điểm oan rồi.hjx.
11 câu trả lời 11