Box vào đây cho nghe cái này.........?

Tự sướng: Bé ơi ngủ ngoan đêm đã khuya rồi. Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em. Bé ơi ngủ ngoan trong tiếng ru hời. À ơi à ơi.......cùng bay vào giấc mơ. À ơi à ơi........chúc box ngủ ngoan. Thông tai chưa mọi người! Thông rồi thì ngủ đi nhá. Mai phải dậy sớm đi mét... hiển thị thêm Tự sướng:

Bé ơi ngủ ngoan đêm đã khuya rồi.
Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em.
Bé ơi ngủ ngoan trong tiếng ru hời.
À ơi à ơi.......cùng bay vào giấc mơ.
À ơi à ơi........chúc box ngủ ngoan.

Thông tai chưa mọi người!
Thông rồi thì ngủ đi nhá.
Mai phải dậy sớm đi mét teng.......hjx.
Mưa thế này không biết thế nào.
Ngủ ngoan nhá.p2.
9 câu trả lời 9