Giờ nghĩ lại mình thật ngu ngốc....mấy bài toán đó mà k làm ra...?

K biết lúc đó đầu óc để đâu.
7 câu trả lời 7