Bây giờ mình nghĩ lại..........?

Suốt ngày đâm đầu vào net,học không chịu học để rồi giờ thế này......từ một thằng từng thi chuyên toán bây giờ 1bài toán lớp 9 cũng không làm ra. Cứ nghĩ mình học tốt rồi nên bỏ bê học hành không thèm nhìn lại sách vở........ Bao công sức để rồi giờ thành thế... hiển thị thêm Suốt ngày đâm đầu vào net,học không chịu học để rồi giờ thế này......từ một thằng từng thi chuyên toán bây giờ 1bài toán lớp 9 cũng không làm ra.
Cứ nghĩ mình học tốt rồi nên bỏ bê học hành không thèm nhìn lại sách vở........

Bao công sức để rồi giờ thành thế này......bỏ lại bao kỳ vọng của bố mẹ.

Mình thật NGU.......>"<
không biết mình có phải là người không nữa?
9 câu trả lời 9