Ai mua dùm tui cái thẻ tea được không.......chẳng biết mua ở đâu!?

2 câu trả lời 2