Hihi...chào mọi ngừ...zô đây Lan nói cái này cho nghe...hì?

hì...Lan nhớ mọi ng nhìu quá...nên onl tí nà
có ai còn nhớ Lan ko???
hi
Trung thu zui ko mí bạn
hic...còn Lan thì chán như con gián í...hì...trời vẫn đang mưa...
22 câu trả lời 22