Nếu như k...thế sao phải đóng câu trả lời....=))?

Nay bỏ cái bcvp rồi mà.
3 câu trả lời 3