Ý tui là xóa nick tui ấy......ai biết chỉ dùm?

Không muốn lên nữa.
Xóa luôn cho nhanh.
1 câu trả lời 1