Gửi......những người mà tui iu wý...?

@bong: tks em nhé.eg.hjhj.

@cát.bụi: sr vì không giữ lời hứa.

@hank: I love you.

@hat.cat+elf+bad......sống tốt nhá.

Thui.p2.
Không piết mọi người đọc đc k?hj.
9 câu trả lời 9