File work va excel bị lổi ?

min lo tay format o dia D.Nên mất hết dữ liệu trong máy.Mình dùng phần mềm phuc hồi lại.Và được tấc cả các file đều bình thường nhưng chẵng hiễu sao file word va excel khi mở lại bị lỗi và mở ra thì toàn là ô vuông và những ký tự lạ như vậy có phuc hồi lai như củ được không vậy.Pro nao chi giup tớ với.
1 câu trả lời 1