Các bạn có thể cho một lời nhận xét xem tôn giáo nào mới thực sự là theo Đức jesu.?

Các bạn có thể cho một lời nhận xét xem tôn giáo nào mới thực sự là theo Đức jesu. #Kitô giáo tiên khởi. là một trong các tôn giáo khởi nguồn từ Abraham, Abraham là tổ phụ của dân Do Thái .Đến thời Đức jesu,sau đó là thời gian các tông đồ đi giảng dạy. Gồm có Công đồng Êphêsô thành lập năm 431 và Công đồng... hiển thị thêm Các bạn có thể cho một lời nhận xét xem tôn giáo nào mới thực sự là theo Đức jesu.
#Kitô giáo tiên khởi.
là một trong các tôn giáo khởi nguồn từ Abraham, Abraham là tổ phụ của dân Do Thái .Đến thời Đức jesu,sau đó là thời gian các tông đồ đi giảng dạy.
Gồm có Công đồng Êphêsô thành lập năm 431 và Công đồng Chalcedonia thành lập năm 451.
#Chính Thống giáo Đông phương.
bao gồm Chính Thống giáo Hy Lạp và Chính Thống giáo Nga, là một truyền thống Kitô giáo đại diện đa số trong Kitô giáo Đông phương. Chính Thống giáo truy nguyên nguồn gốc của họ về - và tuyên bố là sự tiếp nối duy nhất của - giáo hội Kitô giáo nguyên thủy, xem chính mình như Giáo hội Duy nhất, Thánh thiện, Công giáo và Tông truyền
#Giáo hội Công giáo.
Giáo hội Công giáo gắn liền với Chúa Giêsu và Mười hai Thánh Tông đồ và coi các giám mục của Giáo hội là những người kế vị các tông đồ, giáo hoàng là người kế vị Thánh Phêrô, lãnh đạo Giáo hội và cũng là Giáo hội Duy nhất, Thánh thiện, Công giáo và Tông truyền
#Anh giáo.
Anh giáo được khai sinh từ cuộc Cải cách Kháng Cách.Giống Chính thống giáo và Công giáo
#Hồi giáo.
còn gọi đạo Islam, là một tôn giáo độc thần thuộc nhóm các tôn giáo Abraham. Đây là tôn giáo lớn thứ hai trên thế giới, sau Kitô giáo, và là tôn giáo đang phát triển nhanh nhất, với sốtín đồ hiện nay là 1,3 tỷ. Từ Islam có nghĩa là "vâng mệnh, quy phục Thượng Đế"
Hồi giáo ra đời vào thế kỷ 7 tại bán đảo Ả Rập, do Thiên Sứ Muhammad nhận mặc khải của thượng đế truyền lại cho con người qua thiên thần Jibrael . Đạo Hồi chỉ tôn thờ Allah Đấng Tối Cao
#Do Thái giáo.
là một tôn giáo gắn liền với Kinh Thánh Do Thái và lịch sử dân tộc Israel
#Nhân Chứng Giê-hô-va.
Nhân chứng Giê-hô-va là một tôn giáo mà niềm tin của họ dựa trên Thánh Kinh Kitô giáo. Họ luôn giữ sự trung lập trong các vấn đề chính trị như Chúa Giê-su của họ đã từ chối không làm vua khi dân Giu-đa muốn tôn ngài làm vua.Nhiều giáo lý của nhóm này khác biệt với các giáo lý của các giáo phái Kitô giáo khác, Họ thờ phượng một Đức Chúa Trời có danh là Giê-hô-va, "Vả sự sống đời đời là nhìn biết Cha là Đức Chúa Trời có một và thật cùng Giê-su Christ là Đấng Cha đã sai xuống"(Giăng 17:3)
#Các bạn có thể cho một lời nhận xét xem tôn giáo nào mới thực sự là theo Đức jesu.
Cập nhật: Có những con đường rất to lớn và đông người đi lại.
Lại có những con đường nhỏ bé mà không ai biết đến!
Cập nhật 2: Có những con đường rất to lớn và đông người đi lại.
Lại có những con đường nhỏ bé mà không ai biết đến!
Cập nhật 3: @Misereor Super Turbam:Bạn cứ theo con đường lớn của bạn, Tôi chọn con đường nhỏ của tôi.
Cập nhật 4: Cảm ơn @Misereor Super Turbam; Tui ngã xuống hố rùi còn bạn thì không bị ngã xuống hố đúng không.Chúc bạn trở nên sáng suất hơn.
Cập nhật 5: @Misereor Super Turbam: Bạn hãy tìm và đọc cuốn sách "Những bí ẩn cuộc đời" và ông Cayce một con người chữa bệnh không cần tiền.
Hãy mở rộng tâm hồn của chính bạn.
7 câu trả lời 7