Tâm sự với các Bạn Trai,Bạn nữ đừng xem nhé..Nữ xem Tôi bị chém ngay...?

Tôi không biết mình có quá đáng khi viết không nhưng dù sao đó cũng là điều Tôi mong các Cô gái(Phụ nữ)đừng vấp phải...lạ nhỉ? Trong đời,Ai cũng sợ một con vật,có Người sợ Cọp,có Người sợ Gián,lại có Người sợ Chuột,..riêng Tôi thì sợ Rắn,.. Có bạn Trai nào xem Đàn bà là Rắn độc không?chắc chỉ có những Bạn đã từng... hiển thị thêm Tôi không biết mình có quá đáng khi viết không nhưng dù sao đó cũng là điều Tôi mong các Cô gái(Phụ nữ)đừng vấp phải...lạ nhỉ?
Trong đời,Ai cũng sợ một con vật,có Người sợ Cọp,có Người sợ Gián,lại có Người sợ Chuột,..riêng Tôi thì sợ Rắn,..
Có bạn Trai nào xem Đàn bà là Rắn độc không?chắc chỉ có những Bạn đã từng bị Đá(theo nghĩa dứt Tình)một cách đau đớn hoặc bất ngờ...
Tôi xin cam đoan các Bạn từng Rắn thật cắn vẫn còn may lắm vì Rắn chỉ có một đầu.Đàn bà có thể nói là Rắn hai đầu đó Các Bạn à..Mình tránh được đầu này thì sẽ bị đầu kia cắn ..sau lưng..hi
Nhưng tại sao biết sẽ bị cắn mà vẫn lao vào nhỉ?
Ai giúp mình trả lời xem? và sau khi bị cắn(thậm chí 2,3 lần ),Các bạn sẽ thế nào?sợ không?
12 câu trả lời 12