Địa chỉ bán giường tầng ở Đà Nẵng?

Có bạn nào biết địa chỉ bán giường 2 tầng ở Đà Nẵng không? Cho mình địa chỉ và số liên hệ với (nếu có). Cảm ơn nhìu!
1 câu trả lời 1