Vai trò của thần linh và của con người đối với cuộc chiến đấu và chiến thắng của Đăm Săn được thể hiện ntnào?

Trong đoạn trích Đăm Săn đến gặp ông Trời, được ông bày cho cách đánh thắng Mtao Mxây
1 câu trả lời 1