Đã đóng thuế thu nhập doanh nghiệp vậy có cần đóng thêm thuế thu nhập cá nhân không?

Chủ cơ sở sản xuất đã đóng thuế thu nhập doanh nghiệp rồi thì có cần đóng thêm thuế thu nhập cá nhân không?
2 câu trả lời 2