Đã đóng thuế thu nhập doanh nghiệp vậy có cần đóng thêm thuế thu nhập cá nhân không?

Chủ cơ sở sản xuất đã đóng thuế thu nhập doanh nghiệp rồi thì có cần đóng thêm thuế thu nhập cá nhân không?

2 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 9 năm trước
  Câu trả lời yêu thích

  Bạn phân biệt dùm mình nha: trường hợp bạn đang nhắc đến là Doanh nghiệp thành lập theo luật doanh nghiệp hay cơ sở kinh doanh là theo diện Hộ kinh doanh.

  1. Nếu là Doanh nghiệp thì theo Khoản 3.3 Mục II Phần A Thông tư 84/2008/TT-BTC: Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã là thu nhập từ đầu tư vốn và là đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân. Tức chủ sở hữu doanh nghiệp nhận được lợi tức sau thuế TNDN phải đóng 5% thuế TNCN từ đầu tư vốn

  2. Nếu là Hộ kinh doanh: từ ngày 01/01/2009 hộ kinh doanh không còn đóng Thuế TNDN nữa mà thay vào đó là Thuế TNCN

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 9 năm trước

  Chu doanh nghiep tu nhan thi ko dong thue thu nhap ca nhan phan loi nhuan tu kinh doanh doanh nghiep do! 2pts

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.