Hot! Tập trung anh em! Điểm danh nào ^^!?

Lưu ý : Post bài này xong >> mình còn đúng 8888 điềm >> hoho số đẹp không ? Hehe mọi người đừng nghen tị nha ! Em buồn ^^! Điểm danh nào ! Box sao mà vắng thế ! Chả có ai ! Vắng te ! Mình kể nè 1 số đều thú vị nè ... - Box này toàn bị gì á? Tào lao , spam, bị... hiển thị thêm Lưu ý : Post bài này xong >> mình còn đúng 8888 điềm >> hoho số đẹp không ? Hehe mọi người đừng nghen tị nha ! Em buồn ^^!

Điểm danh nào ! Box sao mà vắng thế ! Chả có ai !
Vắng te ! Mình kể nè 1 số đều thú vị nè ...
- Box này toàn bị gì á? Tào lao , spam, bị hâm là bình thường nhất trong box
- làm biếng , ham ăn , chém gió, dê , boom ... là tính của box này ^^!
- lúc thì post quá trời , lúc thì không có ai !
- hehe nói ít thôi , không tụi kia chém chết ^^!

Anh em ơi ! Mình lỡ nói sự thật cho mọi người bít rồi ! Có ai giận mình không hí hí ....

Mà anh em không online cũng chả sao, ai cũng bận học mà , ngoài trừ mầy đứa như mình hehe !

Thôi ! Ai có thì điểm danh nhé

========================
Chú ý : Hehe ! Hên quá ! Hum nay , Mình chưa đi city ! Sáng mai mới đi hic hic ! Nên post 1 bài chơi ^^!

>>> thế nào cũng có lỗi tự copy của opera mini cho mà xem ^^!à bình thường nhất trong box
- làm biếng , ham ăn , chém gió, dê , boom ... là tính của box này ^^!
- lúc thì post quá trời , lúc thì không có ai !
- hehe nói ít thôi , không tụi kia chém chết ^^!

Anh em ơi ! Mình lỡ nói sự thật cho mọi người bít rồi ! Có ai giận mình không hí hí ....

Mà anh em không online cũng chả sao, ai cũng bận học mà , ngoài trừ mầy đứa như mình hehe !

Thôi ! Ai có thì điểm danh nhé

========================
Chú ý : Hehe ! Hên quá ! Hum nay , Mình chưa đi city ! Sáng mai mới đi hic hic ! Nên post 1 bài chơi ^^!

>>> thế nào cũng có lỗi tự copy của opera mini cho mà xem ^^!
15 câu trả lời 15