Bài mà Vuơng Lực Hoành hát trên một cánh đồng cỏ và chơi piano có tên là gì?

Bài "Thế giới to thật to" của Quách Thành Danh cũng có giai điệu tương tự như bài này.
1 câu trả lời 1