Gửi bạn @ Người Trượng Phu....!?

Cảm ơn @ Người Trương Phu Ý tốt của bạn lãnh hội mừ Mục đích tôi tham gia thơ Box Kết bạn sẻ chia những tâm tư Cảm ơn các người bạn của tôi Thời gian một năm đã qua trôi Buồn vui tâm sự mình chia sẻ Cái được lớn nhất của cuộc đời Cảm ơn tất cả những lời chào Cảm ơn tất cả những ngôi sao Cảm ơn những... hiển thị thêm Cảm ơn @ Người Trương Phu
Ý tốt của bạn lãnh hội mừ
Mục đích tôi tham gia thơ Box
Kết bạn sẻ chia những tâm tư

Cảm ơn các người bạn của tôi
Thời gian một năm đã qua trôi
Buồn vui tâm sự mình chia sẻ
Cái được lớn nhất của cuộc đời

Cảm ơn tất cả những lời chào
Cảm ơn tất cả những ngôi sao
Cảm ơn những lời bình thương mến
Trong tôi trào dâng thấy dạt dào

Mỗi ngày tranh thủ vào đêm đêm
Dăm ba câu hỏi trả lời thêm
Tặmg sao với tình thân trìu mến
Vài ba câu hỏi góp phong trào

Cảm ơn bạn @ NTP
Cảm ơn các bạn quí xa gần
Cảm ơn sân chơi đầy bổ ích
Cây cầu nối bắc những tình thân

Bảng vàng ,đầu bảng có như không
Nếu sống với nhau thiếu tấm lòng
Hãy cùng nhau sẻ chia bạn nhé
Các bạn đồng ý với tôi không

Trời đã cuối thu vào đầu đông
Mà sao ấm nóng ở trong lòng
Cảm ơn tất cả bao trìu mến
Chân thành gửi đến các bạn tôi
BBH
Đà nẵng ngày 24 tháng 9 năm 2011

Chúc các bạn vui khoẻ và Hạnh phúc
BBH
Cập nhật: Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã chia sẻ
Cảm ơn những lời nói chân thành
Cảm ơn các bài thơ hay
Cảm ơn các bạn cho sao lung linh
Cảm ơn tấm lòng của các bạn
Mình thật vui và ấm nóng
Chúc các bạn mãi vui ,khoẻ và HP !!
BBH
19 câu trả lời 19