LỜI NÀY NHẮN GỬI VU VƠ?

Ta có thể chạm được em đây.
Nhưng ta kìm lại.
Để em huyền bí trong ta.
Còn nếu sớm mai kia thác lũ vỡ òa,
Thì có nghĩa trời bày ra như vậy.
Trái tim run rẩy.
Em, Ta.
BBB
6 câu trả lời 6