Cho mình hỏi từ bến xe long biên đến bờ hồ đi tuyến buys số mấy,?

và có mấy tuyến xe buys đi đến bờ hồ
1 câu trả lời 1