Cần gấp bài hóa lớp 11?

Giúp mình bài hoá lớp 11? bài 1)có 100 lít hỗn hợp khí A thu được khi tổng hợp amoniac gồm N2,H2,Nh3.Bật tia lửa điện để Nh3 phân hủy hết thu được 125 lít hỗn hợp khí trong đó H2 chiếm 75% thể tích.Tính % thể tích các khí trong A.Tính hiệu suất phản ứng bài 2)Nhiệt phân hoàn toàn 1 muối amoni của axit cacbonic... hiển thị thêm Giúp mình bài hoá lớp 11?
bài 1)có 100 lít hỗn hợp khí A thu được khi tổng hợp amoniac gồm N2,H2,Nh3.Bật tia lửa điện để Nh3 phân hủy hết thu được 125 lít hỗn hợp khí trong đó H2 chiếm 75% thể tích.Tính % thể tích các khí trong A.Tính hiệu suất phản ứng
bài 2)Nhiệt phân hoàn toàn 1 muối amoni của axit cacbonic sau đó dẫn toàn bộ sản phẩm vào 50g dung dịch H2So4 19,6% thì đủ tạo 1 muối trung hòa có nồng độ 23,913%.Xác định công thức phân tử của muối ban đầu
2 câu trả lời 2