Truyện Kiều 'NÉT NGÀI' nở nang?

Theo Bạn Bạn có nghĩ Từ nét ngài là dáng người không theo hiện nay nhìu người cho ràng nét ngài là dáng người chứ ko phải là lông mày nữa bạn nghĩ sau ??
3 câu trả lời 3