? đã hỏi trong Khoa học Tự nhiênHóa học · 9 năm trước

anh chị ơi giúp em bài tập hóa này với...! em cần gấp lắm :((?

1dung dịch X chứa cái ion K(+), Ba(2+) Fe(3+) Cl(-) lấy 600 ml d d X chia làm 3 phân bằng nhau.

mỗi phần lần lượt tác dụng hết vs 100ml d d Na2SO4 1M, 150ml dd NaOH 2M, 600ml dd AgNO3 1M

a) viết cáp pt phân tử và pt ion của 3 tn trên

b) tính [ ] của các ion trong dd X

Cập nhật:

ủa:-s thế còn dự kiện (lấy 600 ml d d X chia làm 3 phân bằng nhau.) k có dùng tới hả bạn hay là sao mình thấy không hiểu lắm bạn chỉ lại giúp mình với. thanks bạn tri lanh

3 Câu trả lời

Xếp hạng
 • minhly
  Lv 4
  9 năm trước
  Câu trả lời yêu thích

  nNa2SO4 = 0,1 mol

  nNaOH = 0,15*2 = 0,3 mol

  nAgNO3 = 0,6 mol

  Chia 600 ml dd X thành 3 phần bằng nhau, tức mỗi phần có 200 ml.

  Ba2+ + (SO4)2- ------> BaSO4

  0,1<-------0,1 mol

  => [Ba2+] = 0,1 / 0,2 = 0,5 M

  Fe3+ + 3OH- ----> Fe(OH)3

  0,1<----0,3 mol

  => [Fe3+] = 0,1 / 0,2 = 0,5 M

  Ag+ + Cl- -----> AgCl

  0,6<---0,6 mol

  => [Ag+] = 0,6 / 0,2 = 3 M

  Dd X chứa 0,1 mol Ba2+ ; 0,1 mol Fe3+ ; x mol K+ và 0,6 mol Cl-

  Áp dụng định luật bảo toàn điện tích:

  0,1*2 + 0,1*3 + x*1 = 0,6*1

  => x = 0,1 mol = nK+

  =>[K+] = 0,1/ 0,2 = 0,5 M

  P/s: Nếu tính [] của mỗi ion trong 600 ml dd X thì cậu lấy số mol của từng ion nhân với 3 rồi chia cho 0,6.đáp số cũng giống đáp số của mình làm trên đây: tức lấy số mol của ion trong từng phần rồi đem chia cho 0,2.

  Pt ion đã có ở trên rồi.

  pt phân tử:

  BaCl2 + Na2SO4 ----> BaSO4 + 2NaCl

  FeCl3 + 3NaOH ----> Fe(OH)3 + 3NaCl

  KCl + AgNO3 ------> AgCl + KNO3

  P/s: 1 pt ion có thể có nhiều pt phân tử nhưng 1 pt phân tử chỉ có 1 pt ion.

  Chúc bạn thành công!@!

 • 9 năm trước

  _Dữ kiện lấy 600ml dd chia làm ba phần bằng nhau tức là số mol ban đầu của mỗi ion bị chia làm 3 phần vì vậy sau khi tính được số mol từng ion thì chúng ta phải nhân 3 để tính theo số mol ban đầu.

  a)

  _Phường trình phân tử:

  BaCl2 + Na2SO4 => BaSO4↓ + 2NaCl

  FeCl3 + 3NaOH => Fe(OH)3↓ + 3NaCl

  KCl + AgNO3 => AgCl↓ + KNO3

  _Phương trình ion rút gọn:

  Ba{2+} + SO4{2-} => BaSO4↓

  Fe{3+} + 3OH{-} => Fe(OH)3↓

  Ag{+} + Cl{-} => AgCl↓

  b)

  _TN1:tác dụng với dd Na2SO4

  +nNa2SO4 = 1*0.1 = 0.1 (mol)

  Na2SO4 => 2Na{+} + SO4{2-}

  0.1.................0.2............0.1

  Ba{2+} + SO4{2-} => BaSO4↓

  0.1...........0.1................0.1

  =>nBa{2+}(đầu) = 0.1*3 = 0.3 (mol)

  _TN2:tác dụng với dd NaOH

  +nNaOH = 2*0.15 = 0.3 (mol)

  NaOH => Na{+} + OH{-}

  0.3............0.3..........0.3

  Fe{3+} + 3OH{-} => Fe(OH)3↓

  0.1...........0.3..............0.1

  =>nFe{3+}(đầu) = 0.1*3 = 0.3 (mol)

  _TN3:tác dụng với dd AgNO3

  +nAgNO3 = 1*0.6 = 0.6 (mol)

  AgNO3 => Ag{+} + NO3{-}

  0.6..............0.6.........0.6

  Ag{+} + Cl{-} => AgCl↓

  0.6........0.6..........0.6

  =>nCl{-}(đầu) = 0.6*3 = 1.8 (mol)

  Theo ĐLBT điện tích: Σne(âm) = Σne(dương)

  <=>nK{+} + 2nBa{2+} + 3nFe{3+} = nCl{-}

  <=>nK{+} = 1.8 - 2*0.3 - 3*0.3 = 0.3 (mol)

  =>[K+] = [Ba{2+}] = [Fe{3+}] = 0.3/0.6 = 0.5 (mol/l)

  =>[Cl-] = 1.8/0.6 = 3 (mol/l)

 • Ẩn danh
  9 năm trước

  1dung dịch X chứa cái ion K(+), Ba(2+) Fe(3+) Cl(-) lấy 600 ml d d X chia làm 3 phân bằng nhau.

  mỗi phần lần lượt

  tác dụng hết vs 100ml d d Na2SO4 1M,

  Ba(2+) + SO4(2-) = BaSO4 (KẾT TỦA )

  tác dụng 150ml dd NaOH 2M

  Fe(3+) + OH- = Fe(OH)3 (kết tủa )

  600ml dd AgNO3 1M

  Ag+ + Cl- = AgCl (kết tủa )

  b) tính [ ] của các ion trong dd X

  vì mỗi phần tác dụng hết với các dung dich nên ta có

  [Ba2+ ] = [SO4 2- ] = 0.1.1= 0,1M =>Trong dung dịch X là :[Ba2+ ] =0,3M

  bạn tính tưong tự với các ion còn lại . thân chúc bạn học tốt

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.