Anh chị ơi giúp em bài tập hóa này với...! em cần gấp lắm :((?

1dung dịch X chứa cái ion K(+), Ba(2+) Fe(3+) Cl(-) lấy 600 ml d d X chia làm 3 phân bằng nhau.
mỗi phần lần lượt tác dụng hết vs 100ml d d Na2SO4 1M, 150ml dd NaOH 2M, 600ml dd AgNO3 1M
a) viết cáp pt phân tử và pt ion của 3 tn trên
b) tính [ ] của các ion trong dd X
Cập nhật: ủa:-s thế còn dự kiện (lấy 600 ml d d X chia làm 3 phân bằng nhau.) k có dùng tới hả bạn hay là sao mình thấy không hiểu lắm bạn chỉ lại giúp mình với. thanks bạn tri lanh
3 câu trả lời 3