Box vắg vậy, mọi ng vào điểm danh nào, haiz, cái này cần từ 15-20 ng vào đọc?

tối nay mọi ng rág onl, để cm cho bài của tui nha nội dug cũg k có j`, chỉ là cảm nhận của tui về từg mem trog box có thể sẽ k đầy đủ tất cả mọi ng nên h mọi ng vô điểm danh, càg nhìu càg tốt tui sẽ dựa vô cái danh sách của phong mapple, nhưg có thể sẽ còn thiếu sót có j` bổ sug nhé rág onl đó, rág cm bài của... hiển thị thêm tối nay mọi ng rág onl, để cm cho bài của tui nha
nội dug cũg k có j`, chỉ là cảm nhận của tui về từg mem trog box
có thể sẽ k đầy đủ tất cả mọi ng
nên h mọi ng vô điểm danh, càg nhìu càg tốt
tui sẽ dựa vô cái danh sách của phong mapple, nhưg có thể sẽ còn thiếu sót
có j` bổ sug nhé
rág onl đó, rág cm bài của tui cho vui
tại mai là tui đi r, haiz
1 thág nữa sẽ trở lại thôi
25 câu trả lời 25