Kiều Trang đã hỏi trong Văn học & Nhân vănThơ ca · 9 năm trước

Hải khổ mênh mông, hồi đầu thị ngạn?

Pháp giới tánh nhiệm mầu!

Giác tánh thì không có tướng bao trùm khắp vũ trụ đất trời, dính liền một khối vô tướng bất động nên không có chia năm sẽ bảy. Từ trong tự tánh nhiệm mầu này lại phát khởi diệu dụng chuyển từ thể vô tướng thành hữu tướng. Tùy theo thức tiến hóa mà biến thành vô vàn ra các loại chúng sanh.

Chúng sanh từ vô hình đến hữu hình đều do tâm diệu dụng hóa ra. Do thức tiến hóa phát khởi diệu dụng của tự tánh nhiệm mầu sinh ra vạn vật từ thiên nhiên cây cỏ lá hoa cho đến các loại côn trùng động vật người, trời, quỹ thần..v...v..có hình tướng khác nhau.

Thức tiến hóa phát khởi diệu dụng càng vi diệu bao nhiêu thì hình tướng bên ngoài có thay đổi khác xa bấy nhiêu. Tuy cùng là con người nhưng có kẽ sống đời ti tiện cùng đinh, lại có người thanh cao quý phái. Do thức tiến hóa chuyển vận phát khởi diệu dụng mà ra.

Người tu hành chuyển hóa thân tâm thanh tịnh ngưng động sự phát khởi diệu dụng để rồi trở về với đại giác hòa nhập vào với đại ngã đại giác chúng sanh mà thành Phật.

Người không thấu hiễu lẻ vi diệu của pháp giới tánh nhiệm mầu vận dụng thân tâm thô trược xấu ác rồi trôi lăng vào trong tam đồ lục đạo vì tâm khởi diệu dụng xấu ác sinh ra

Vì lẻ đó mà Phật dạy cho các hàng tỳ kheo là phải giử gìn tám vạn tư tế hạnh từ đi đứng nằm ngồi cho đến phát khởi tâm ý sau cho phù hợp để trở về với bản lai thanh tịnh của đại ngã mà thành Phật. Cho nên cái câu ráng tu cho thành Phật là củng rất đúng.

Người học Phật củng nên biết thêm về sự diệu dụng của tự tánh nhiệm mầu để nắm rõ được quá trình tiến hóa của vạn vật muôn loài chủng sanh từ thấp đến cao mà có phương pháp giáo hóa. Chuyển thức xấu ác sang các hạnh từ bi rồi trở về với đại ngả.

Mặc dầu tất cả chúng sanh đều đã thành Phật, đều có tự tánh nhiệm mầu bất sanh bất diệt nhưng ngặt vì vô minh che đậy phũ lấp mà không nhận ra được điều ấy. Chúng sanh phát khởi tâm dao động chuyển đại giác vô tướng thành chúng sanh tướng vì thế mà trôi lăng mãi trong 6 nẽo luân hồi, trầm luân trong khổ não mà dứt ra không đặng. Càng đau khổ bao nhiêu chúng sanh lại càng khởi động tâm xấu trược bấy nhiêu cho nên tâm phát khỡi diệu dụng xấu ác mà sinh ra vô vàn thãm trạng. Tướng khổ của chúng sanh trong đời thật nói không cùng không tận. Vì lẻ đó mà Phật lập ra tám vạn tư pháp môn tu tập để giáo hóa chúng sanh chuyển sự vận dụng khỡi tâm niệm từ thấp tiến dần đến cao rồi hòa nhập vào đại ngã mà thành Phật. Điều ấy còn gọi là giáo hóa chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến

Khi tâm khỡi ra một ý niệm xấu ác thì tự tánh diệu dụng phát khởi làm cho chúng ta cảm thấy đau khổ. Từ sự đau khổ vô tướng ấy sinh ra các tướng xấu ác như nhe răng mọc sừng mọc gai tua tũa trong các loài thảo mộc động vật chúng sanh nhứ cá Kiếm, trái Sầu riêng hay cá Sấu..v..v..Con người sẽ sinh các chứng bệnh hiễm nghèo như mụn nhọt ung thư, các bệnh đường ruột, Chỉ cần chuyển hóa tâm ác thì các bệnh này sẽ từ từ thuyên giảm hoặc mất hẵn

Chiều thương Mây Tím!

16 Câu trả lời

Xếp hạng
 • Ẩn danh
  9 năm trước
  Câu trả lời yêu thích

  KINH CỨU KHỔ

  Nam-mô đại từ bi quảng đại linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.

  Nam-mô cứu khổ cứu nạn Quan-Thế-Âm Bồ Tát. Bá thiên thiên vạn ức Phật, hàng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật. Phật cáo A-Nam ngôn, thử kinh đại thánh, năng cứu bá nạn khổ. Nhược hữu nhơn tụng đắc nhứt thiên biến, nhứt thân ly khổ nạn, tụng đắc nhứt vạn biến hiệp gia ly khổ nạn.

  Nam-mô Phật lực oai, Nam mô Phật lực hộ, xử nhơn vô ác lâm, linh nhơn thân đắc độ, hồi quang Bồ-tát, hồi thiện Bồ-tát, a nậu đại thiên vương chánh điện bồ-tát, ma kheo, ma kheo thanh tịnh tỳ kheo, quan sự đắc tán, tụng sự đắc ưu. chư vị bồ-tát ngũ bá a la-hán cứu độ đệ tử...nhứt thân ly khổ nạn tự nhiên đắc giải thoát, tín thọ phụng hành. Tức thuyết chơn ngôn viết: kim bà kim bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế ni ba ta đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha.

  Đọc những lời nguyện này 9 ngày (9 lần) thì cầu gì được nấy.

  Nay con cầu khẩn Mẹ giúp con vượt qua khó khăn cấp thiết hiện nay.

  Được việc nhờ in những lời nguyện này.

  CÀ-MAU HIỀN XỨ,KỲ HOA ĐẤT KHÁCH.

  Gia Đình Họ TÔN.

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • abc
  Lv 5
  9 năm trước

  A di dà phật!

  Chào @ Mây Tím. Lành thay! Lành thay!

  Tôi đây thì không phải là Phật tử nhưng rất tâm đắc lời Phật dạy. Đọc bài của Mây Tím lời pháp nghe chí lý lắm ! nhưng chốn náo thị đây liệu bá tánh có nghe lọt hay chăng? bởi nơi đây có đủ thành phần tôn giáo, rồi hữu thần có, vô thần có, thượng vàng hạ cám đủ tất tần tật. Pháp giáo bất khả tư nghì, Và vì phải tùy duyên mà giáo hóa chúng sinh nên mới có tới tám vạn bốn ngàn pháp môn để phù hợp cho mỗi mỗi chúng sinh, tùy hoàn cảnh, tùy thời gian mà chọn pháp môn phù hợp. Tôi rất hiểu cái tâm của Mây Tím, muốn nơi nầy sóng lặn gió yên mà cũng là cái mong mỏi của tuyệt đại đa số các @ tham gia nơi đây. Tiếc rằng nếu như vì có người không chấp nhận thì e rằng cái điều MT nêu trên lại tạo cơ hội cho họ gây ra khẩu nghiệp bất thiện.

  Nguyện cho mọi người thoát ly phiền não

  Nguyện cho mọi người an lạc và hạnh phúc.

  ....................................

  Chào @Nhu! thật cảm động khi bạn nhận ra mình. Mình rất hoan nghênh việc làm này của Mây Tím, chỉ vì sợ rằng không phải ai cũng có cơ duyên với Phật pháp để đồng tình với MT rồi sinh ra điều không hay nên mới nói vậy. Nhưng @Nhu nói vậy thì mình cũng ngộ ra, dù chỉ một người đi theo chánh pháp cũng là tốt lắm rồi, huống chi đã có nhiều @ đồng tình như vầy thật là lành thay! Bản thân mình chưa đủ duyên để quy y Tam bảo, nhưng qua thời gian đi theo đường mới như bạn nói, nhận thấy có nhiều chuyển biến, sân hận giảm đi nhiều, thân tâm thấy nhẹ nhõm.Điều nầy về mặt Phật Pháp mình không dám nói, nhưng lợi lạc về sức khỏe cho bản thân thì mình nhận thấy rõ và chính y học hiện đại cũng đã công nhận. Một lần nữa xin hồi hướng công đức:

  Nguyện cho mọi người thóat ly phiền não

  Nguyện cho mọi người an lạc và hạnh phúc.

  Nam mô A Di Đà phật!

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 9 năm trước

  Sa thú , sa thú lành thay...! ! !

  _ chúng sanh bể khổ trầm luân ?

  Vì do kiếp trước tạo ra nghiệp buồn

  kiếp này gánh nghiệp khg suông

  trả vay . vay trả đời luôn xoay vần

  Biết sao mà tránh nợ trần

  thội thì cứ nguyện .lòng cân thánh hiền

  làm người khg lạm bạc tiền

  đổi tình đổi nghĩa ..thì hiềm thế gian

  dù cho nghiệp có gian nan

  giữ tâm trong sáng..thẳng hàng mà đi...

  ( Làm gì mà tịnh Tậm dữ vậy MT....? )

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 9 năm trước

  Cám ơn những lời nói chân Tình của Anh . Một lời rất đáng nghĩ, rất đáng nghe và cuối cùng là rất đáng nên nhớ . Một lần nữa cám ơn Anh và Cầu chúc cho Thế giới Chúng Ta Bình An hơn, Hạnh Phúc hơn và ngày một Tốt Đẹp hơn .

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Bạn nghĩ gì về những câu trả lời này? Bạn có thể đăng nhập để bình chọn cho câu trả lời.
 • 9 năm trước

  Chuyện gì thế này vậy em Tím, viết chi mà dài thía.....

  Nam mô a di phò phò...Tím tu ở đâu cho bằng tăng đi theo với.

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 9 năm trước

  cám ơn mây tím nhé !

  sống mà sân si nhiều làm gì , khi mất đi cũng ra đi bằng 2 bằng tay trắng , nút còn lắc lại mà . mong rằng người nào cũng được đọc chỉ 1 lần về kinh phật . thấu hiểu 1 chút , thì sẽ giảm bớt tranh giành sân si .

  chúc bạn vui vẻ nhé !

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 9 năm trước

  Người ơi tu ở chùa nào

  Bảo cho em biết để vào cùng tu?

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 9 năm trước

  " Biển khổ mênh mông, quay đầu là bờ " lời khuyên của đức Phật thật sâu sắc. Mình thì cứ sống theo một lời khuyên khác của đức Phật " Tri túc thường lạc ".

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 9 năm trước

  Mô phật ! Thôi đành "ngôn bất tri, tri bất ngôn" vậy. Mô phật, thí chủ tu ở chùa nào. Mong có ngày gặp thí chủ nói chuyện một lát ^^

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Dang
  Lv 5
  9 năm trước

  A Di Đà Phật. Mây Tím quy y hồi nào vậy?

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.