Phần mềm echo mic xp?

Mình đang sử dụng phần mềm echo mic XP , nó chạy khá tốt nhưng khi hat thì tiếng mic bị trễ hơn tiếng nhạc nên rất khó hát . Có bạn nào biết cách điều chỉnh cho mic và nhạc khớp nhau không , chỉ cho mình với , rất cảm ơn !
1 câu trả lời 1