Các bạn ơi cho mình hỏi, Yahoo mail phien bản mới có chát đươc như phiên bản cũ không?

nick minh là tvt_tt@yahoo.com.vn nếu có thể bạn trả lồi wa mail cảm ơn nhiều
2 câu trả lời 2