THOÁNG GIÓ THU BAY EM CHỢT THẤY , ĐỪNG TRÁCH NHÉ ĐÃ LẠI SANG ĐÔNG?

Trách mùa thu

Em đến rồi đó mùa thu
Lặng lẽ gieo lên sắc lá lời ru
Để lá say sưa mơ ngủ
Lãng quên trong gió bước nhẹ chuyển mùa.

BBB
6 câu trả lời 6