Người dân được hưởng lợi gì từ hoạt động khai thác khoáng sản, tài nguyên thiên nhiên?

Đất đai thuộc "sở hữu toàn dân" cho nên tài nguyên khoáng sản thiên nhiên cũng thuộc sở hữu toàn dân. Nhưng việc khai thác tài nguyên (Than, Dầu hỏa...) thuộc các tập đoàn, công ty; chỉ phải nộp một khoản thuế TN rất "bèo", còn lại là lãi khủng do khai thác tài nguyên các Cty đó hưởng trọn để... hiển thị thêm Đất đai thuộc "sở hữu toàn dân" cho nên tài nguyên khoáng sản thiên nhiên cũng thuộc sở hữu toàn dân. Nhưng việc khai thác tài nguyên (Than, Dầu hỏa...) thuộc các tập đoàn, công ty; chỉ phải nộp một khoản thuế TN rất "bèo", còn lại là lãi khủng do khai thác tài nguyên các Cty đó hưởng trọn để trở thành các đại gia giàu có; còn người dân được thụ hưởng gì khi mà xăng dâu phải trả giá cao (theo giá thế giới) điện (SX từ than, thủy điện,) khí hóa lõng... cũng phải trả theo "giá thị trường tương đương với giá của các nước! Điều đó có hợp lý không?
1 câu trả lời 1