Idm của mình hết hạn sử dụng giờ cài lại cũng không được?

các bạn ơi giúp mình với cái IDM của mình nó bị hết hạn rồi,giờ mình muốn sử dụng lại nó nhưng không được,giờ phải làm thế nò ạ,khi muốn download một bài hát hay bộ phim nào đó kích vào thì idm toàn hiển thị bắt nhập seri rồi email,nếu mà các bạn biết giúp mình nhá,mình cám ơn trước..hoạc các bạn để lại yahoo hoạc... hiển thị thêm các bạn ơi giúp mình với cái IDM của mình nó bị hết hạn rồi,giờ mình muốn sử dụng lại nó nhưng không được,giờ phải làm thế nò ạ,khi muốn download một bài hát hay bộ phim nào đó kích vào thì idm toàn hiển thị bắt nhập seri rồi email,nếu mà các bạn biết giúp mình nhá,mình cám ơn trước..hoạc các bạn để lại yahoo hoạc số đt để cho mình liên hệ,yahoo của mình là thienhatruongiang_boy9x
3 câu trả lời 3