Có ai đã từng thi lấy học bổng thì vào đây?

tình hình là em sắp phải thi English lấy học bổng và đây là lần đầu em thi như vầy, Vậy có ai đã từng thi thì cho em hỏi là môn này đề ra thế nào được không, em rất cảm ơn
2 câu trả lời 2