Quận Kiến An - thành phố Hải Phòng?

- Mình muốn biết ở quận Kiến An, thành phố Hải Phòng có con phố nào đẹp, sạch, rộng nhất. ( Lưu ý: phạm vi so sánh chỉ ở quận Kiến An thôi chứ không phải so sánh với 7 quận nội thành ) - Và ý thứ 2 là xin lời nhận xét của mọi người về các tuyến phố ở quận Kiến An nói chung. ( Lưu ý: ý này thì mọi người có thể... hiển thị thêm - Mình muốn biết ở quận Kiến An, thành phố Hải Phòng có con phố nào đẹp, sạch, rộng nhất.
( Lưu ý: phạm vi so sánh chỉ ở quận Kiến An thôi chứ không phải so sánh với 7 quận nội thành )
- Và ý thứ 2 là xin lời nhận xét của mọi người về các tuyến phố ở quận Kiến An nói chung.
( Lưu ý: ý này thì mọi người có thể rút ra nhận xét thông qua việc so sánh với 7 quận nội thành cảu thành phố Hải Phòng )
6 câu trả lời 6