Mình muốn hỏi về trang sức vàng 999?

các bạn ơi các bạn cho mình biết về tiệm vàng tại sao có tiệm vàng có ghi tại biển là 999 có tiệm là 9999 những con số 9 đó có ý nghĩa gì về tiệm vàng hay vàng,mình không hiểu có phải 9999 là chất lượng hơn không,hay là họ ghi vậy là chưa có loại vàg nào nguyên chất đến 100%
1 câu trả lời 1