Vấn đề hơi bị ngang giải ý?

1.tại sao phải nghiên cứu quần cư, các dấu hiệu đặc trưng phân loại quần cư là j? 2.tại sao hoạt động SX nông nghiệp có tính màu vụ còn CN thì ko? 3.vì sao khu vực châu á gió mùa dân cư tập trung đông đúc. 4. tại sao con người có thể dự báo sự thay đổi của thành phần tự nhiên. giúp mình với mọi người oy. ai... hiển thị thêm 1.tại sao phải nghiên cứu quần cư, các dấu hiệu đặc trưng phân loại quần cư là j?
2.tại sao hoạt động SX nông nghiệp có tính màu vụ còn CN thì ko?
3.vì sao khu vực châu á gió mùa dân cư tập trung đông đúc.
4. tại sao con người có thể dự báo sự thay đổi của thành phần tự nhiên.

giúp mình với mọi người oy. ai trả lời đc câu nào thì cứ trả lời nhé. đây là đề cương ôn tập môn địa lí của mình nên càng nhanh càng tốt.
1 câu trả lời 1