Các quận ở thành phố Hải Phòng?

Mọi người cho mình hỏi hiện tại thành phố Hải Phòng có bao nhiêu quận và kể tên những quận đó ? Trong các quận nội thành thì những quận nào là những quận trung tâm thành phố? - Trong tương lai gần ( khoảng năm 2015 ) thành phố Hải Phòng sẽ có thêm 5 quận nữa, vậy tên của 5 quận mới đó là gì ? - Thành phố Hải... hiển thị thêm Mọi người cho mình hỏi hiện tại thành phố Hải Phòng có bao nhiêu quận và kể tên những quận đó ? Trong các quận nội thành thì những quận nào là những quận trung tâm thành phố?
- Trong tương lai gần ( khoảng năm 2015 ) thành phố Hải Phòng sẽ có thêm 5 quận nữa, vậy tên của 5 quận mới đó là gì ?
- Thành phố Hải Phòng sẽ chính thức trở thành đô thị loại đặc biệt vào năm nào?
7 câu trả lời 7