Tại sao ngta có thể sống giả dối và xấu xa đến vậy chứ?

Đêm nay sẽ là đêm đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi.
7 câu trả lời 7