Mình muốn hỏi về phần mềm total video converter?

trước đây mình dùng phần mềm này chuyển đôi các video down trên mạng về thành chuyển thành 3gp thì ngon lành.gần đây cách đc 2 tháng nay mình dùng lại không giõ tại sao mình chuyển đuôi sang 3gp âm thanh bị nhiễu không nghe đc gì hình ảnh vẫn bình thường,các bạn kiểm tra giúp mình nhá.vì bạn mình dùng cũng không... hiển thị thêm trước đây mình dùng phần mềm này chuyển đôi các video down trên mạng về thành chuyển thành 3gp thì ngon lành.gần đây cách đc 2 tháng nay mình dùng lại không giõ tại sao mình chuyển đuôi sang 3gp âm thanh bị nhiễu không nghe đc gì hình ảnh vẫn bình thường,các bạn kiểm tra giúp mình nhá.vì bạn mình dùng cũng không đc.đó là bị sao nhỉ
2 câu trả lời 2